Tarieven

               Maandag t.e.m zondag

               Verhuislift huren + operator
Alle prijzen zijn exclusief btw

Eerste uur

Per bijkomend uur + 60€

€80

Zon- en feestdagen

Per bijkomend uur + 100€

€150

Vervoerskosten

De eerste 10 kilometers (heen) zijn gratis.

€0,90/km

lift op aanhangwagen


€120/u

Extra dienst

Indien er extra hulp nodig is, kan dit geregeld worden. 

          

€45 pp/uur

Parkeerverbod

Parkeerborden kunnen ook gehuurd worden. Plaatsing door ons uitgevoerd, kan ook afgehaald worden. Dit voor 3 dagen.

Vergunningen worden door de klant aangevraagd.

€50

   Bestelwagen 

   Vanaf 01/01/2023 Kan u bij ons ook een bestelwagen huren met chauffeur.              45/u

ALGEMENE VOORWAARDEN

LIFTSERVICE

 • De klant dient de firma op de hoogte te brengen van mogelijke obstakels voor de woning zoals bomen, palen, lengte van de voortuin,... Indien de firma bij aankomst bij de klant merkt dat de verhuislift onmogelijk is en de firma was niet tijdig op de hoogte ingelicht, heeft de firma het recht om de service te annuleren. De klant zal een schadevergoeding moeten betalen van 75 euro.
 • De klant is verantwoordelijk voor de gepaste vergunningen, aan te vragen bij de bevoegde instantie.
 • Er moet een ruimte van minimum 15 meter voor beide adressen voorzien zijn.
 • De firma is niet verantwoordelijk voor wachttijden die door geparkeerde voertuigen veroorzaakt zijn. De kosten van de wachttijd is altijd voor de klant.
 • De firma is niet aansprakelijk voor boetes veroorzaakt omdat de klant geen vergunningen heeft aangevraagd. Deze boetes zijn altijd ten laste van de klant.
 • De goederen die op de verhuislift worden geplaatst/afgenomen door iemand anders dan de bediener zijn NIET verzekerd.
 • Tijdens een verhuis moeten er minimaal 4 personen werken. De klant voorziet zelf de hoeveelheid helpers. Of de firma 2 helpers en de klant 2.
 • De firma is niet aansprakelijk voor eventuele schade bij slechte staat van balkon, ramen, gevel,...
 • De firma is niet aansprakelijk voor krassen op de goederen.
 • Schade toegebracht op goederen met een waarde boven 350 euro kan de klant, mits betaling van de vrijstelling van 250 euro, de verzekering inroepen. Bij doe het zelf verhuis en een verhuis met 2 man valt de volledige verantwoordelijkheid bij de klant.
 • Na de service controleert de klant zijn goederen en tekent de verhuis bon. Hierbij geeft hij zijn onomkeerbare goedkeuring over de staat van de goederen en vervalt de aansprakelijkheid van de firma na het vertrek.
 • Het bedrag dient onmiddellijk na de verhuis contant of via bankapp betaald te worden.